Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Alle elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere og faglige ledere kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter.

Taushetsplikt

Det du forteller til en PP-rådgiver er belagt med taushetsplikt. Ingen informasjon gis videre uten at du gir tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, for eksemepel helsetjenesten, NAV og oppfølgingstjenesten (OT).

Vurderer behovet for spesialundervisning og tilrettelegging

PP-tjenesten foretar den sakkyndige vurderingen dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener.

Tjenesten er gratis.

PPT Innlandet

Innlandet fylkeskommune har fått egen PP-tjeneste; PPT Innlandet. PP-tjenesten er en rådgivende tjeneste og sakkyndig instans i spørsmål om elevers opplæringssituasjon.

PP-tjenesten skal hjelpe og bistå skolen med å legge til rette for at elever med særskilt behov skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Skolens kontaktperson

PPT rådgiver - Klikk for stort bildePPT rådgiver ved Skarnes videregående skole

Ida Utgård Holm

Telefon: 990 93 435

E-post: ida.utgard.holm@innlandetfylke.no

Kontortid

Ida Utgård Holm er skolens PPT rådgiver. Du kan treffe henne her hver tirsdag mellom klokken 08:30 og 15:30.

Til toppen