Regelverk om skolemiljø

Regelverk om skolemiljø skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

nullmobbing.no 1. Innledning

2. Hvor og for hvem gjelder reglene om et trygt og godt skolemiljø?

3. En individuell rett til et trygt og godt skolemiljø

4. Nulltoleranse

5. Skolene skal informere elever og foreldre

6. Hva skal skolen gjøre? (aktivitetsplikten)

7. Å melde saken til fylkesmannen (håndhevingsordningen)

8. Klage til Utdanningsdirektoratet

Regelverk om skolemiljø ble vedtatt av Stortinget 1. august 2017.

Gå til nullmobbing.no

Artikkelliste