Velkommen som elev ved Skarnes videregående skole!

Kjære alle elever

rektor Tone Cicilie - Klikk for stort bilderektor Tone Cicilie

Velkommen til Skarnes videregående skole. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle. Dette skoleåret vil vi ha elever på følgende linjer: studiespesialisering, påbygg, elektro og bygg og anlegg.

Uansett hvilken linje du har søkt deg inn på er det viktig at du arbeider godt og gjør ditt beste. Du har som elev både rettigheter og plikter. Du bør delta aktivt i timer og bidra til et godt læringsmiljø. Du må møte på skolen og arbeide med kompetansemålene. Elevstemmen er viktig for oss, så si gjerne ifra hva du mener på en konstruktiv måte.   

Vi er opptatt av det sosiale miljøet på skolen og ønsker at dere elever skal trives. Det er viktig å delta i elevrådet og skolemiljøutvalget, men også i klassemiljøet.  Vi har også andre sosiale aktiviteter som for eksempel lunsjklubben. Alle tjener på et godt og trygt skolemiljø. Man lærer best når man trives og er inkludert. For å få til dette må alle bidra, også du.

En god skole for deg

Vi er stolte av skolen vår. Alle ansatte ønsker det beste for dere elever og ønsker at dere alle skal lykkes. Lærerne har høy faglig kompetanse, er opptatt av tilrettelegging, relasjoner og faglige utfordringer slik at alle elever kan lære så mye som mulig.

Vi har en flott og hyggelig kantine med god mat. Mange elever møtes i kantina for prat og lunsj, på biblioteket i pauser eller på filmkveldene. Miljøterapeutene og rådgiverne våre er synlige i miljøet og er der for dere for hyggelig prat og gode råd.

God hjelp og service

Vi har mange som arbeider på skolen i tillegg til lærere, rådgivere og miljøarbeidere. Driftsoperatører, renhold, kontor og IKT hjelper gjerne til så alt skal fungere så godt som mulig for elever og ansatte. Hver avdeling har en avdelingsleder. I tillegg har vi helsesykepleier her noen ganger hver uke. Bibliotekar og kantinepersonell bidrar på viktige arenaer for alle.

Vi jobber sammen

Vi håper dere alle får et godt skoleår hos oss hvor dere lærer mye, får venner og opplever mestring. Husk at alle ansatte virkelig ønsker at hver og en av dere skal lykkes. Snakk med en ansatt dersom det er noe vi bør vite, eller det er noe du trenger å snakke om.

Husk at du kan bidra til et godt skoleår for deg og de rundt deg 😊

Med vennlig hilsen
Tone Cicilie Danielsdatter,
rektor