Velkommen som elev ved Skarnes videregående skole!

Velkommen til en åpen og inkluderende skole hvor alle elever skal trives og vokse i et godt læringsmiljø og med lærere som ønsker at nettopp du skal få brukt hele ditt potensial.

Ved Skarnes videregående skole vil du møte en nyrehabilitert skole med muligheter for å lære i gode omgivelser og med store fellesarealer hvor du kan bruke tiden mellom øktene til å møte medelever eller stifte bekjentskap med nye venner.

Skolemiljø

Som skole er vi opptatt av at alle elever skal være «alles» elever og at det alltid er kort vei til noen å snakke med hvis du skulle ha behov for det. Både lærere, bibliotekar, miljøarbeidere, rådgivere og andre har alltid tid til en prat med deg.

Vi er en skole hvor elevene sier at de trives, og vi tror dette stemmer da vi hver dag ser et skolemiljø preget av godt samhold kombinert med mye latter, kreativitet og humor.

For at vi skal kunne fortsette å bevare det gode miljøet, er vi avhengig av at du møter alle ved skolen med respekt og tillit og gir ditt bidrag til at skolen skal være et godt sted å være for alle.

Engasjement og medvirkning

Det er viktig at du som elev er opptatt av hvordan det er å være på skolen og hvordan skolen hele tiden kan utvikle seg og bli bedre. Det er derfor flott om du har lyst til å engasjere deg i elevrådsarbeid og være en aktiv pådriver for skoleutvikling.

Vi har SOS Barnebyer som vår samarbeidspartner og vi bruker hele skoleåret til ulike aktiviteter som bidrar til at vi kan gi vår støtte til nettopp dette. Engasjer deg i skoledemokratiet og bruk stemmen din!

Nye utfordringer – nye muligheter

Vi ønsker at du skal få de beste muligheter til å realisere dine planer og drømmer. Tiden på videregående skole er en viktig tid i prosessen mot å bli voksen.

For at vi skal kunne hjelpe deg med dette er det en viktig faktor for suksess at du kommer på skolen og yter ditt aller beste. Det er viktig at du strekker deg for å vokse faglig, at du er motivert og engasjert og at du gjør det arbeidet som forventes av deg – selv om det noen ganger kan virke kjedelig. Slik er det for oss alle, noen ganger vi må gjøre det vi syns er litt kjedelig også.

Men på denne måten vil du kunne fullføre utdanningsløpet ditt og alle muligheter ligger foran deg enten du ønsker yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Ta vare på denne muligheten til å realisere drømmene dine! 

Velkommen til oss og lykke til med å skape resten av fremtiden din!

Hanne Foss,
rektor

Til toppen