Elever mottok attester for digital veiledning

Andreklasse på dataelektronikerlinjen ved Skarnes videregående skole har hatt et vellykket samarbeid med biblioteket på Skarnes.

Datagutta fikk sine attester - Klikk for stort bilde Skarnes vgs

Attest for digital veiledningAttest for dataveiledning - Klikk for stort bildeAttest for dataveiledning

I går mottok elevene på Vg2 datateknologi sine attester for vellykket digital veiledning. Det var bibliotekar Sindre Solberg Opsahl som stod for denne utdelingen.

Samarbeid med Sør-Odal bibliotek

Elektroavdelingen, representert ved faglærer Rune Thoresen, satte i gang dette samarbeidet med biblioteket på Skarnes for to år siden. På grunn av pandemien som kom våren 2020 kom ikke denne digitale veiledningen i gang før nå i fjor høst.

Dataveiledning for seniorer

Denne digitale veiledningen har vært et tilbud til innbyggerne i Sør-Odal kommune for å heve deres digitale kompetanse.

Det har vært åpne kurs i biblioteket hver torsdag fram til rett over påske. Elevgruppa bestående av ti gutter ble delt i to og gruppene har vekslet på annenhver torsdag med å hjelpe godt voksne folk med digitale utfordringer.

Attest for dataveiledning - Klikk for stort bildeAttest for dataveiledning

Som en del av YFF-faget

Selve denne veiledningstjenesten har vært en del av YFF-faget (Yrkesfaglig fordypning). Her har elevene fått prøve seg som veiledere innenfor et tema som de kan mye mer om enn de de er satt til å veilede. Vi håper å kunne fortsette dette gode samarbeidet også neste skoleår med andre elever.

Som takk for denne innsatsen de har gjort hadde bibliotekar Sindre med seg en stabel med pizza.

Nystekt pizza - Klikk for stort bildeNystekt pizza

Pizzaserveringen var selvfølgelig noe som falt i god smak blant elevene en tirsdag formiddag.