Vaksinetilbud for elever født 2004 og 2005

Alle som er født i 2004 og 2005 skal nå tilbys Koronavaksine på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge. Vaksinen som benyttes er Moderna / Spikevax.Klikk for stort bilde Mostphotos

Uavhengig av bostedskommune, vil elevene ved Skarnes videregående skole få tilbud om vaksinering på skolen onsdag 8.september fra kl.09.00.

Det vil bli satt opp en tidsplan for vaksinering, og det er viktig at tidene overholdes. Kontaktlærer/timelærer følger elevene til/fra teststasjonen ved svømmehallen for vaksinering.

Dose to er planlagt satt i uke 44-45.

De som har fylt 16 år er helserettslig myndige, og kan samtykke til vaksinasjon selv.  For de som er født i 2005 og enda ikke fylt 16 år, må det foreligge et samtykke fra foresatt.

Samtykkeskjema med signatur fra foresatt må leveres til kontaktlærer innen onsdag 1.september.

Kontaktlærere deler ut skjemaer til elevene i sin klasse og registrerer de som ønsker vaksine. Samtlige lister/skjemaer leveres deretter på kontoret til Urd.

Til toppen