Digitale læremidler

Skarnes videregående skole er en "Dysleksivennlig skole". Her finner du informasjon om hvilke digitale læremidler som er tilgjengelige i de ulike fagene.

Dysleksivennlig skole

Skarnes videregående skole ble i september 2019 godkjent som en dysleksivennlig skole. I følge Dysleksi Norge har Skarnes videregående skole alt som skal til og litt til for å oppnå godkjenning.

Det viktigste kjennetegnet ved dysleksivennlige skoler er at de har gode systemer for å fange opp, og ikke minst: følge opp elever.

I forbindelse med at vi ønsker å tilrettelegge for elever med dysleksi har vi en oversikt her over digitale læremidler for hver klasse.