Parkering

Reserverte plasser

Skolen har flere reserverte parkeringsplasser for ansatte. Disse er reservert for lærere og andre ansatte ved skolen.

Frie plasser

Plasser som ikke er merket som reserverte kan benyttes av elever og eller besøkende ved skolen.

Til toppen