Utlånsreglement

Skolen har læremidler (bøker m.m.) som elevene får låne. Alle elever må signere en avtale for dette.

Fylkeskommunen har ansvar for at alle elever i videregående opplæring får låne nødvendige trykte og digitale læremidler. Du får læremidlene og må signere avtalen når du starter på skolen.

Følgende regler gjelder for lån av skolens læremidler:

1. Utlevering ved skolestart

Ved skolestart vil utlånsansvarlig ved skolen din levere ut bøker til alle elever. Ved de fleste skolene er det skolebiblioteket som er utlånsansvarlig.

Bøkene skal først registreres for utlån i bibliotekets datasystem. Deretter skal du skrive navnet ditt, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen (eventuelt på etikett på forsiden) i alle bøkene.

Sjekk at bøkene er i tilfredsstillende stand. Kontakt straks utlånsansvarlig dersom noen av bøkene du har fått er tilgriset eller ødelagt.

Hvis du bytter fag, må du levere inn bøkene fra det opprinnelige faget før du kan låne bøker til det nye faget.

2. Behandle bøkene pent

Du skal behandle bøkene pent og passe godt på dem. Det er ikke er tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene.

3. Mistet eller ødelagt læremiddel

Dersom du mister eller ødelegger en bok eller et annet læremiddel i løpet av skoleåret, må du straks ta kontakt med utlånsansvarlig.

4. Innlevering ved skoleslutt

Ved skoleårets slutt skal du levere inn alle læremidlene til utlånsansvarlig ved skolen, med mindre det er gjort annen avtale.

Siste frist for å levere tilbake utlånte læremidler er skolens siste offisielle skoledag om våren. Det er ingen unntak fra denne fristen, med mindre det er inngått avtale med utlånsansvarlig på forhånd.

Du skal levere tilbake akkurat de samme eksemplarene som du lånte, og som ble registrert på deg i bibliotekets datasystem. Du kan ikke levere tilbake læremidler som er registrert på en annen elev. Slutter du før skoleåret er omme må du levere alle læremidlene senest siste skoledag før du forlater skolen.

Er du privatist skal bøkene leveres innen én uke etter eksamen.

5. Du må erstatte tapte/ødelagte læremidler

Dersom du ikke leverer tilbake et læremiddel til rett tid, eller hvis det ikke er mulig å bruke det til senere utlån, må du betale det det koster for at skolen kan kjøpe et nytt eksemplar. Skolen vil da sende deg erstatningskrav for de aktuelle læremidlene.

Dersom erstatningen ikke blir betalt til rett tid, går kravet til inkasso, og du må betale et gebyr i tillegg til prisen på læremiddelet.

Artikkelliste