Kjennetegn på god opplæring

Det er utarbeidet kjennetegn på god opplæring i de videregående skolene i innlandet.Inn til god opplæring - Klikk for stort bilde

Kjennetegnene er forankret i opplæringsloven og overordnet del av læreplanen.

Kjennetegnene handler om:

  • elevmedvirkning
  • fellesskap
  • læring
  • motivasjon

Les mer om hva dette går ut på i denne artikkelen.