Elever i klasserommet

Si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av høsten.

Elever i klasserommet

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene i videregående skole.

Skolene vil mest sannsynlig holde seg på grønt nivå selv ved smitteutbrudd.

En person som putter stemmeseddel i valgboks

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest stemmer, mens Fremskrittspartiet gikk mest fram ved skolevalget i Innlandet.

Trygt hjem-bilde

Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Illustrasjonsbilde glad elev

Den digitale løsningen for å signere bestilling av elev-PC er nå klar. 

Alle som er født i 2004 og 2005 skal nå tilbys Koronavaksine på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge. Vaksinen som benyttes er Moderna / Spikevax.

For å kunne bruke digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.

På grønt nivå kan vi gjennomføre skoledagen på tilnærmet normal måte.

Alle de videregående skolene i Innlandet starter opp med tilnærmet normal skolehverdag mandag 16. august.

Illustrasjon skolestart

Mandag 16. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

Til toppen