Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Visma InSchool

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Skolearbeid

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Fra skolestart 2021 går skolen over til Innlandet fylkeskommunes brukerflate. Les hva det betyr for deg som elev.

Minneord

Det var med stor sorg vi mottok budskapet at Hanne Foss forlot oss alle 13. mai.

Av 114 tilbud i videregående skole som egentlig har for få søkere, blir 97 opprettholdt neste skoleår.

Mine Minner UB

De to ungdomsbedriftene "Mine Minner UB" og "Prosjekt Hverdagsgleder UB" ble kåret til de to beste sosiale entreprenørene i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i går.

Restaurant- og matfagelever

12 327 ungdommer har søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag.

Sirkulærøkonomi

Byggteknikkelevene deltar i et prosjekt om sirkulærøkonomi. Lage nye boliger av gammelt treverk – såkalte "donormaterialer".

Til toppen