Skarnes videregående skole ble tildelt Perspektivprisen

Prisen er tildelt oss for vårt systematiske arbeid knyttet til problemer med lese-, skrive- og matematikkferdigheter.

En årlig prisutdeling

Rektor ved Skarnes vgs, Tone Cecilie Danielsdatter og hjelpemiddelkoordinator Hilde-Gunn Bamberg - Klikk for stort bildeRektor ved Skarnes vgs, Tone Cecilie Danielsdatter og hjelpemiddelkoordinator Hilde-Gunn BambergPrisen blir delt ut hvert år av Dysleksi Norge. Prisen går til en person/en enhet som har gjort et spesielt godt arbeid for dem med lærevansker, da spesielt med tanke på barns utvikling. 

Skarnes videregående fikk årets pris

For første gang deles prisen ut til en virksomhet, og ikke til en enkeltperson.

Prisen sees på som en viktig anerkjennelse for det systematiske arbeidet som blir gjort for alle elever med utfordringer innen lese-, skrive- og matematikkferdigheter ved skolen.

-  Vi er veldig glade for at arbeidet vi legger ned ved skolen overfor disse elevene blir lagt merke til og verdsatt, sier rektor Tone Cicilie Danielsdatter.

Har iverksatt flere tiltak

Vi har tatt i bruk ny teknologi som lydanlegg i klasserom og interaktive kameraer som kan lese opp teksten. Vi har også tatt i bruk funksjoner som allerede ligger inne i både smarttelefoner og PC-er.

Legger til rette for digitale læremidler

I samarbeid med bibliotekaren og faglærere har vi oppdaterte oversikter for digitale læremidler i de forskjellige fagene.

Slik ser prisen ut

Perspektivprisen - Klikk for stort bildePerspektivprisen Skarnes vgs