Velkommen til skolestart 2021!

Mandag 16. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

Nytt brukernavn og passord, og skolefilene dine blir flyttet

Fra skolestart 2021 går skolen over til Innlandet fylkeskommunes brukerflate. Les hva det betyr for deg som elev.

Informasjon til avgangselever

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Sommerhilsen til ungdommen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Foresatte kan se karakterer og fravær i VIS

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Minneord - Hanne Foss

Det var med stor sorg vi mottok budskapet at Hanne Foss forlot oss alle 13. mai.

Viderefører nesten alle tilbud

Av 114 tilbud i videregående skole som egentlig har for få søkere, blir 97 opprettholdt neste skoleår.

Beste sosiale entreprenører i Innlandet

De to ungdomsbedriftene "Mine Minner UB" og "Prosjekt Hverdagsgleder UB" ble kåret til de to beste sosiale entreprenørene i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i går.

I år som i fjor, flertallet søker seg til yrkesfag

12 327 ungdommer har søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag.

Til toppen